Nemokamas siuntimas nuo 50€ į visus Lietuvos paštomatus!

Grąžinimas

Grąžinimas

1. Pinigų grąžinimas už paslaugas

1.1. Suteikiame 100% pinigų grąžinimo garantiją, jeigu prekė arba paslauga yra atšaukiama dėl inzoshop.lt kaltės. Pinigai bus grąžinami pateikus Jums raštišką prašymą elektroniniu paštu – info@inzoshop.lt, per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo ir prašymo nagrinėjimo pabaigos.

1.2. Už kursus ir konsultacijas pinigai yra negrąžinami jei buvo suteikta daugiau nei 30% mokymo medžiagos ar konsultacijos.

2. Prekių grąžinimo sąlygos

2.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, bei  2022-01-01 įsigaliojūsiais Civilinio kodekso pakeitimais.

2.2. Pirkėjas pagal pirkimo-pardavimo taisykles, norėdamas grąžinti prekę turi išsiųsti užklausą elektroniniu paštu – info@inzoshop.lt ir išvardinti dėl kokių priežasčių jis nori grąžinti prekę.

2.3. Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl nustatytu prekės trūkumų ar defektų apmoka Pardavėjas. Pardavėjas, gavęs sugrąžintą prekę arba vartotojo pateiktus įrodymus, kad prekė buvo išsiųsta, turi ne vėliau kaip per keturiolika dienų grąžinti vartotojui už prekę sumokėtą kainą, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas.

2.4. Pirkėjui siunčiant prekes Pirkimo pardavimo taisyklių 2.1 punkte nurodytu atveju, būtina laikytis šių sąlygų:

2.4.1. pageidautina, bet neprivaloma, kad grąžinama prekė būtu originalioje, nepažeistoje pakuotėje;

2.4.2. grąžinama prekė turi būti tokios pačios komplektacijos kokia buvo užsakyta ir gauta Pirkėjo; rinkiniai, kuriems buvo taikomas bendras kainos pasiūlymas negali būti skaidomi;

2.4.3. grąžinama prekė turi būti nenaudota, nesugadinta, nepakeista fizinė prekės formą ar sudėtis, švari ir tvarkinga;

2.4.4. grąžinamos prekė turi būti su visomis originaliomis etiketėmis;

2.4.5. pateikiamas rašytinis prašymas kuriame nurodomas pageidavimas pakeisti prekę į kokybišką prekę, ištaisyti prekės defektus ir trūkumus, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus;

2.4.6. pateikiamas prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas (kasos kvitas, sąskaita faktūra, prekės priėmimą patvirtinantis dokumentas, užsakymo patvirtinimo elektroninis laiškas).

2.5. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

2.6. Pirkėjo teisė atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties netaikoma šioms sutartims: paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos ir prekės Pirkėjui yra suteiktos tokios, – kokios buvo nurodytos perkant inzoshop.lt svetainėje; sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, individualų užsakymą; sutartims dėl greitai gendančių prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas Pirkėjui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.

2.7. Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų: kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

2.8. Pardavėjas turi ne vėliau kaip per keturioliką kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie sutarties atsisakymą, grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant sumokėtas Pirkėjo pristatymo išlaidas. Visa suma grąžinama į Pirkėjo nurodytą sąskaitą per pasirinktą pinigų pavedimo metodą. Tais atvejais, kai Pirkėjui pristatytos prekės patenka į Pirkimo pardavimo taisyklių 2.6 punkte nurodytas kategorijas, prekių pristatymo mokestis Pirkėjui nėra grąžinamas.

2.9. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė Pirkėjui pasirinkus kitą būdą negu Pardavėjo siūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

2.10. Pardavėjas grąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų negali tol, kol prekės nėra grąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui.

2.11. Pirkėjas ne vėliau kaip per keturioliką dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą ir prekės ar paslaugos grąžinimo pateikimo Pardavėjui turi išsiųsti prekes Pardavėjui arba jo įgaliotam asmeniui. Pirkėjui įgyvendinant sutarties atsisakymą, Pirkėjui tiesiogiai tenka prekės grąžinimo išlaidos.

2.12. Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pirkėjas neatsako už prekės vertės sumažėjimą, jeigu Pardavėjas nepateikė Pirkėjui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal Civilinio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktą.

2.13. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sudarytos sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys be jokių išlaidų Pirkėjui, išskyrus išlaidas, kurios numatytos Civilinio kodekso 6.22811 ir 6.22812 straipsnyje. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias Pirkėjas įsigyja prekių ar paslaugų, susijusių su sudaryta sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikia Pardavėjas ar kitas asmuo pagal susitarimą su Pardavėju.

0
0